V galeriiích najdete především fotky vážek a dalších bezobratlých potvor, ale snažím se občas i o fotky *normálních* zvířat či rostlinstva. A nechybí ani kategorie 'Ostatní', kam padá vše, co se jinam nevešlo.

In galleries, I present namely photos of Dragonflies and Damselflies, but you will find some other bugs as well. There are some occassional shots of animals and birds, and few plants too. 'Others' contains those which do not fit the other categories.

Vážky v letu - Dragonflies in Flight

Vážky v letu - Dragonflies in Flight

Výběr letovek z druhových galerií - A selection of "Dragonflies in Fligt" shots from species galleries

Open Album
Anisoptera - Vážky, šídla, páskovci a lesklice

Anisoptera - Vážky, šídla, páskovci a lesklice

Různokřídlice / Dragonflies

Open Album
Zygoptera - Motýlice, šidélka a šídlatky

Zygoptera - Motýlice, šidélka a šídlatky

Stejnořídlice / Damselflies

Open Album
Motýli - Lepidoptera

Motýli - Lepidoptera

Motýli a můry - Butterflies and Moths - Schmetterlinge und Nachtfalter

Open Album
Brouci -  Coleoptera

Brouci - Coleoptera

Brouci - Beetles - Käfer - Chrząszczi

Open Album
Pavouci  - Chelicerata

Pavouci - Chelicerata

Pavouci a jim podobní - Spiders and kin - Spinnentiere - Pajaki

Open Album
Invertebrates - bezobratlí

Invertebrates - bezobratlí

Další bezobratlí - Various bugs and other small creatures

Open Album
Obratlovci - od ryb po savce

Obratlovci - od ryb po savce

Ryby, obojživelníci, plazi, ptáci savci / Fishes, Amphibians, Reptiles, Birds and Mammals

Open Album
Plankton - zooplantkon, phytoplankton

Plankton - zooplantkon, phytoplankton

Perloočky (Cladocera), Klanonožci - buchanky, vznášivky a plazivky (Copepoda), vířníci (Rotatoria), řasy a sinice, různí prvoci

Open Album