O vážkách (a jejich fotografování)

Na tomto místě najdete odkazy na internetové zdroje pojednávající o vážkách (a případně dalších zajímavých breberách) jak odborně, tak fotograficky. Dále se sem pokusím dávat i nějaké inforamce o literatuře a fotografických technikách.

About Dragonflies (and photography)

Bellow you should find links to interesting dragonflies websites, either informative or photographic. I also intend to include an overview of dragonflies' literature (field guides etc.) and, perhaps, to share some experince about photographing these lovely beasts.

Odkazy - links

  Zahraniční stránky odborné včetně národních odonatologických webů:
  Other mostly informative Odonata sites, incl. various national pages:
 • Vážky Slovenskej republiky v péči kolektivu: Dušan Šácha, Stanislav David, Eva Bulánková, Imrich Jakab a Igor Konvit. (In Slovak)
 • Wazki Polskie v péči Ewy Miłaczewske (in Polish)
 • web Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego - official site of Polish odonatologists (in Polish)
 • pages of German speaking odonatologists - Libellula
 • French odonatological society - Société Française d'Odonatologie (SFO)
 • British Dragonfly Society - BDS
 • Netherlands Dragonflies Society at Brachytron site
 • Dragonflies of Bulgaria (in English)

Literatura pro vážkaře - Useful publications for dragonfly lovers

almost ready :-)

Fotografování - Photography

almost ready :-)