Martin Černý

* 1963, odborný asistent na přírodovědecké fakultě UK v Praze. Věnuji se hydrobiologii (sladkovodní ekologii) a to zejména zooplanktonu (perloočky, buchanky a jim podobné minibreberky) a vážkám. A ve volném čase též trošku fotím :-).
* 1963, assistant at Department of Ecology, Charles University in Prague. My field is aquatic ecology, and I am interested namely in zooplankton and dragonflies.

adresa / address:
katedra ekologie / Department of Ecology
Přírodovědecká fakulta / Faculty of Science
Univerzita Karlova / Charles University
Viničná 7
CZ 12844 Praha
Czechia

email:
martin@dragonflies.cz or martin.cerny@natur.cuni.cz

phone:
faculty: +420 22195 1807
GSM: +420 608 900 882

Výstavy fotek, soutěže a další vážková sebechvála / Photoexhibitions, competitions and other personal 'dragonflies' achievements:

  Exhibitions:
 • Na území liliputů - společná fotovýstava několika autorů ve skleníku Botanické zahrady UK, leden 2009
 • Vážčí Airshow - osobní výstava letovek vážek v galerii 'Schody do nebe' v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě, květen 2009.
 • Vážky České Republiky - společná výstava s Martinem Kadlecem, Martinem Pustelníkem, Zdeňkem Mazáčem, Lukášem Konečným a Patrickem Markem ve Vlastivědném muzeu Jesenicka, září - listopad 2009.
 • Vážky České republiky ve fotografii - společná 'velká' výstava představující všechny druhy vážek z území ČR. Autoři Martin Černý, Martin Kadlec, Patrick Marek Zdeněk Mazáč, Martin Waldhauser, Dan Bárta a Lukáš Konečný - Východčeské muzeum Pardubice, březen - květen 2010
 • Vážky České republiky ve fotografii - pokračování v Muzeu východních Čech v Hradci Králové, květen - září 2010.
 • Pozlacený mikrosvět a Území liliputů - víceautorská 'dvouvýstava' ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně. Říjen 2010 - leden 2011.
  Publikované fotografie - Published photos:
 • Letovka šídla rašelinného na obálce učebnice Základy ekologie, Vydavatelství Univerzity Palackého Olomouc, 2010)
 • Fotografie ve veleknize Vážky České republiky od kolektivu autorů vedených Alešem Dolným a Danem Bártou, ČSOP Vlašim, 2008
 • Titulní foto v repre kalendáři NP Šumava pro 2010
 • Fotka jako oficiální PF2011 celé Přírodovědecké fakulty UK
  Soutěže - Competitions:
 • soutěž PřF UK Věda je krásná I. (2009) - 1. místo v kategorii makrofotografie za soubor letovek šídla rákosního
 • soutěž PřF UK Věda je krásná 2. (2010) - 1. místo v kategorii makrofotografie za Přistávání vážky jarní