Nejmenší a z nejvzácnějších – šidélko lesklé (Nehalennia speciosa) na druhé lokalitě v Čechách / European smallest and one of the rarest – Sedgling – found on the second locality in Czechia

Loňský rok (2014) byl na vážkařské zážitky docela bohatý, jedním z nejvýznamějších bylo setkání s naší nejmenší a zároveň i jednou z nejvzácnějších vážek – šidélkem lesklým (Nehalennia speciosa). A zážitek to byl o to cennější, že se nejednalo o (mezi vážkaři) profláklou lokalitu Kramářka, ale o nově objevenou populaci (díky všímavosti Martina Waldhausera)  v severních Čechách, na Mimoňsku. Napohled se přitom jedná o populaci, která vypadá životaschopněji než ona jihočeská, už jen kvůli násobně větší rozloze vhodného stanoviště a velkému počtu pozorovaných jedinců. Jak už to bývá, Nehalinnie jsou při příchodu na plac v zásadě neviditelné; pokud nevíte, že tam jsou, tak je velmi snadno přehlédnete. A i když o nich víte, musíte je chvilku hledat. Přelétají jen mezi stébly, nevyletují z  porostu, před pozorovatelem/fotografem ukrývají ve stínu stébel.  Vzhledem k tomu, že nově objevená lokalita není biologům či ochranářům neznámá, je nečekaný nález Nehalennie dobrou ukázkou, jak nepropadnout rutině a koukat se pečlivě kolem sebe i tam, kde si myslíte, že vás nemůže nic překvapit. Jednou z variant kontroly potenciálně vhodných stanovišť je opatrné smýkání vážkařskou sítí. Na druhou stranu, pokud dorazíte na Kramářku nebo na Břehyni, kde už se o nich ví, tak síťku nechte v batohu, neb i opatrné smýkání může být pro tyhle křehké bobečky fatální.

Comments are closed.