Vážky ČR a Evropy / Dragonflies of Czechia and Europe

 

<em>Platycnemis pennipes</em> - šidélko brvonohé

Blue Featherleg - Blaue Federlibelle - Pióronóg zwykły
U nás jediný druh čeledi, jedna z nejběžnějších vážek nížinných (< 500 m n.m.) stojatých vod a pomalu tekoucích vod, od května do října. Často dál od vody na přízemní vegetaci. Ponto-kaspický prvek.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

 

Rychlá navigace / Quick links:

Anisoptera: AeshnidaeCordulegastridaeCordulidaeGomphidaeLibellulidae

Zygoptera: CalopterygidaeLestidae CoenagrionidaePlatycnemidae