Vážky ČR a Evropy / Dragonflies of Czechia and Europe

 

<em>Libellula depressa</em> - Vážka ploská

Broad-bodied Chaser - Plattbauch - Ważka płaskobrzucha
Robustní středně velká vážka s výrazně rozšířeným zadečkem, u starších samců s modrošedým ojíněním, u samic hnědým, v mládí žlutým. Na bázi křídel tmavé skvrny. Vývoj larev je jednoletý. Pionýrský oportunní druh, osidlující i čerstvě vzniklá stanoviště, jinak na téměř všech typech vod. Samci agresivně hájí svá teritoria. Běžně známá, hojná vážka.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Libellula quadrimaculata</em> - Vážka čtyřskvrnná

Four-spotted Chaser - Vierfleck - Ważka czteroplama
Nezaměnitelná díky tmavě zbarveným uzlům křídel. Ve všech typech stojatých vod, včetně dystrofních, raději s příbřežní vegetací. Vývoj larev dvouletý. Na lokalitě často velmi početná, neagresivní. Holoarktický druh, u nás běžný.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Libellula fulva</em> - Vážka plavá

Scarce chaser - Spitzenfleck - Ważka żółta
Podobná vážce ploské, ale štíhlejší, a s více či méně zřetelnými tmavými skvrnami na špičkách křídel. Vývoj larev dvouletý. Velká škála teplých nížinných vod – od zarostlých struh a kanálů až po velké rybníky. Ponticko mediteránní prvek, u nás vzácná, jen pár lokalit na Moravě, výjimečně v Čechách.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Leucorrhinia caudalis</em>  - Vážka široká

Jedna z našich nejvzácnejších vážek, v roce 2012 znovuobjevená (po desítkách let) na českolipsku. Preferuje stojaté vody s plovoucí vegetací - nejčastěji ji potkáme sedící na listech leknínu či stulíku..

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Leucorrhinia rubicunda</em> - Vážka tmavoskvrnná

Ruby Whiteface - Nordische Moosjungfer - Zalotka czerwonawa
Velmi podobná L.dubia, spolehlivě jen podle genitálií, pomocné může být i červené zbarvení plamky (L.dubia má pterostigma hnědé). Dobrým znakem je žlutá (světlá) barva costy po celé délce přední hrany předního křídla, u L. dubia je svěltá jen od nodu ke konci. Vývoj larev dvouletý, výskyt (jako u ostatních zástupců rodu) hlavně v první polovině léta. Preferuje rašelinné vody (i umělé, po těžbě rašeliny), ale i na zarostlých chráněných rybnících. Boreální rozšíření, u nás vzácná.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Leucorrhinia pectoralis</em> - Vážka jasnoskvrnná

Yellow-spotted Whiteface - Grosse Moosjungfer - Zalotka większa
Samci mají na zadečku řadu žlutých/okrových/načervenalých skvrn – poslední je jasně žlutá - zřetelně jasnější než ostatní. Fenologie jako u ostatních zástupců rodu, též preferuje rašelinné vody, ale vazba na ně není tak silná. Palearktický prvek, v ČR ostrůvkovitě.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Leucorrhinia dubia</em> - Vážka čárkovaná

Small Whiteface - Kleine Moosjungfer - Zalotka mała
Štíhlá tmavá vážka, samci s červenými, samice se žlutými skvrnami na hrudi i zadečku. Rašelinný druh. Vývoj larev dvouletý. Imága hlavně v první polovině léta. V ČR jen na vrchovištích zejména příhraničních hor, centrum rozšíření severní Evropa/západní Sibiř.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Leucorrhinia albifrons</em> - Vážka běloústá

Dark Whiteface - Östliche Moosjungfer - Zalotka białoczelna
Malé vážky s tmavou bází jen zadních křídel a bílým „obličejem“ (znaky celého rodu). Samci se štíhlým tmavým zadečkem, u báze šedomodře ojíněným zadečkem. Velmi nápadné je kontrastní bílé olemování černých plamek. Vývoj larev dvouletý. Výskyt především v první polovině léta, nejčastěji rašelinné vody, lesní rybníčky, spíše v nižších polohách. Palearktický druh, u nás jen sporadicky – velmi málo stálých populací.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Sympetrum pedemontanum</em> - Vážka podhorní

Banded Darter - Gebänderte Heidelibelle - Szablak przepasany (górski)
Typické Sympetrum – nezaměnitelné, od ostatních se liší výraznými tmavými pruhy v distální třetině křídel. Krom stojatých vod i pomalu tekoucí kanály/příkopy. Rozšíření odpovídají druhovému jménu – výskyt spíše v pahorkatinách. Holopalearktický druh (Evropa – Japonsko), u nás vzácnější, řídký.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Sympetrum flaveolum</em> - vážka žlutavá

Yellow-winged Darter - Gefleckte Heidelibelle - Szablak żółty
Typické Sympetrum – od ostatních se liší především velkými jantarovými skvrnami na bázi (až do 1/3) křídel. Mělké, prohřívané vody. K podzimu se imága rozletí do krajiny – často se zdržují daleko od vody, někdy i hromadné dálkové migrace. Sibiřský prvek, v ČR relativně hojná.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Sympetrum depressiusculum</em> - Vážka rumělková

Spotted Darter - Sumpfheidelibelle - Szablak przypłaszczony
Menší druh klasické „sympetří“ podoby – od ostatních zástupců rodu se liší mj. protáhlými trojúhelníkovitými černými skvrnami po horních stranách zadečku. Biotop nemá (alespoň u nás) vyhraněný, obývá různé typy stojatých vod. U nás velmi vzácná – zcela ojedinělé lokality. Východomediteránní prvek.Holopalearktický prvek, u nás všude.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Sympetrum sanguineum</em> - Vážka rudá

Ruddy Darter - Blutrote Heidelibelle - Szablak krwisty
Malé Sympetrum – nohy celé černé. U většiny typů stojatých či pomalu tekoucích vod, velmi hojná vážka. Euromediteránní druh.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR Holopalearktický prvek, u nás všude.

<em>Sympetrum vulgatum</em> - Vážka obecná

Moustached Darter - Gemeine Heidelibelle - Szablak zwyczajny
Velmi podobná S. striolatum , ale u samců boky hnědé, obě pohlaví mají "knír", černá barva z čelního švu zasahuje dolů podle očí. Euryekní druh stojatých vod, všude hojný. Výskyt též hluboko do podzimu, imága snesou i přízemní mrazíky.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR Holopalearktický prvek, u nás všude.

<em>Sympetrum striolatum</em> - Vážka žíhaná

Common Darter - Große Heidelibelle - Szablak podobny
Největší v rámci rodu, od ostatních ho odlišují zejména dvě výrazné žluté skvrny na boku hrudi. Od nejvíce podobné vážky obecné (S. vulgatum) se odlišuje absencí černého "kniru" (černá barva na čelním švu nejde dolů podel očí) a samice navíc podle úhlu kladélkové šupiny. Mezotrofní i eutrofní stojaté vody všech možných typů. Možné dvě generace do roka. Výskyt i na podzim (listopad). Časté dálkové přesuny. Holomediteránní druh.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Sympetrum danae</em> - Vážka tmavá

Black Darter - Zwarte Heidelibel - Szablak czarny
Malá tmavá vážka (samci), samice žlutohnědé s velkým podílem černé barvy na spodu zadečku. Druh zejména rašelinišť a slatinišť, ale obývá i jiné typy zarostlých stojatých vod. Larvy se vyvíjí jeden rok. V ČR všude, ale hlavně v pahorkatinách, cirkumboreální druh.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Sympetrum fonscolombii</em> - Vážka jarní

Red-weined Darter - Frühe Heidelibelle - Szablak wędrowny (wiosenny)
Typické Sympetrum – od ostatních se liší především červenými žilkami u přední hrany křídel, a často modrou spodní polovinou očí. Samci teritoriální. Mělké, prohřívané vody – např. polovypuštěné letněné rybníky. Migrující druh – populace u nás asi nestálé, dospělci na jaře přimigrují z jihu a během léta se rozmnoží.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Sympetrum meridionale</em> - Vážka jižní

Southern Darter - Südliche Heidellibelle - Szablak południowy
Typické Sympetrum – od ostatních se liší v detailech (např. absence černých švů na hrudi). Mělké teplé stojaté vody, i vysychající. Mediteránní druh, u nás vzácně v nížinách, stálé populace asi jen na Jižní Moravě.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Crocothemis erythraea</em> - Vážka červená

Broad Scarlet - Feuerlibelle - Szafranka czerwona
Menší druh vážky, samci (včetně hrudi, hlavy a nohou) šarlatově červení, samice dichromní – buď okrové, nebo červené jako samci. Samci agresivní, teritoriální, často usedají na vegetaci (jako všichni z rodu.) Larvy mají jednoroční vývoj. Preferuje mělké teplé vody, s bohatými porosty. Mediteránní-afrotropický druh, u nás dříve velmi vzácně, v poslední době (stejně jako v celé Evropě) zřetelný posun hranice areálu k severu.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Orthetrum brunneum</em> - Vážka hnědoskvrnná

Southern Skimmer - Südlicher Blaupfeil - Lecicha południowa
Měnší druh, vybarvení samci světle modře ojínění, samice okrově hnedé bez výrazné kresby. Vývoj larev 1-2 roky. Druh tekoucích vod, u nás často i na stojatých, zejména nových či otevřených (pískovny atp.). Euromediteránní druh, u nás jen lokálně v nižších polohách.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Orthetrum albistylum</em> - Vážka bělořitná

White-tailed Skimmer - Östlicher Blaupfeil - Lecicha białoznaczna
Velmi podobný vážce černořitné – včetně biologie, ale zadečkové přívěsky má bílé. V ČR hlavně ve východní části, ponto-kaspický prvek.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Orthetrum cancellatum</em> - Vážka černořitná

Black-tailed Skimmer - Grosser Blaupfeil - Lecicha pospolita
Jedna z našich nejhojnějších vážek, samci podobní L.depressa, ale jsou štíhlejší bez tmavé báze křídel, černá špička zadečku. Samice snášejí za letu odklepáváním vajíček na vodní hladinu. Vývoj trvá 2-3 roky, výjimečně 1 rok. Všude na stojatých vodách s řidší vegetací. V ČR velmi hojná.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

 

Rychlá navigace / Quick links:

Anisoptera: AeshnidaeCordulegastridaeCordulidaeGomphidaeLibellulidae

Zygoptera: CalopterygidaeLestidae CoenagrionidaePlatycnemidae