Vážky ČR a Evropy / Dragonflies of Czechia and Europe

 

<em>Chalcolestes viridis</em> - Šídlatka velká

Western Willow Spreadwing - Weidenjungfer - Pałątka zielona
Rozšířený, nevyhraněný, ale ne moc běžný druh, klade (v tandemu) do kůry dřevin (vrba, olše), vajíčka přezimují v kůře, po vylíhnutí padají larvy do vody – rychlý vývoj (cca 3 měsíce). Imága (červen), červenec-září.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Lestes dryas</em> - Šídlatka tmavá

Scarce Emerald Damselfly - Glänzende Binsenjungfe - Pałątka niebieskooka
Plete se s L. sponsa, u samců je S2 neúplně ojíněný.. Klade do vodních rostlin, v tandemu. Menší, mělčí, bohatě zarostlé vody. Holoarktický – sibiřský faunistický prvek. Lokálně běžná.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Lestes sponsa</em> - Šídlatka páskovaná

Common Spreadwing - Gemeine Binsenjungfer - Pałątka pospolita
Klade v tandemu, mohou se i potopit – sešplhat po stonku do hloubky (viz Živa 2008/4?). U nás jedna z nejhojnějších vážek, z šídlatek s nejširší valencí. Hlavní výskyt v červnu, ale od dubna až po říjen.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Lestes barbarus</em> - Šídlatka brvnatá

Southern Emerald Damselfly - Südliche Binsenjungfer -Pałątka południowa
Teplomilná (mediteránní prvek), snese velké kolísání hladiny – až semiterestrické biotopy. Jinak biologie/fenologie podobná šídlatce zelené. Dobře se pozná podle žlutého týlu hlavy a oboustranně světle lemovaných plamek.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Lestes virens</em> - Šídlatka zelená

Late Spreadwing - Kleine Binsenjungfer - Pałątka mala
Naše nejmenší šídlatka, termofil, malé vody s bažinnou vegetací, i rašelinného typu. Imága červen až říjen. Ponticko-mediteránní prvek. V Česku ostrůvkovitě, pozdní druh, často na slatiništícg..

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Sympecma fusca</em> - Šídlatka hnědá

Common Winter Damsel - Gemeine Winterlibelle - Straszka pospolita
Běžný druh zarostlých stojatých vod, protože přezimují dospělci, tak jedna z prvních jarních vážek – když slunné dny, tak i v únoru. Ráda se maskuje, vybírá si k odpočinku hnědá stábla či kůru stromů.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Sympecma paedisca</em> - Šídlatka kroužkovaná

Siberian Winter Damsel - Sibirische Winterlibelle - Straszka syberyjska (północna)
Sesterský druh šídlatky hnědé, téměř k nerozeznání. Obývá podobné lokality = zarostlé stojaté vody, má i obdobnou biologii (přezimující dospělci). U nás rozšířená jen v severozápadních Čechách.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

 

Rychlá navigace / Quick links:

Anisoptera: AeshnidaeCordulegastridaeCordulidaeGomphidaeLibellulidae

Zygoptera: CalopterygidaeLestidae CoenagrionidaePlatycnemidae