Vážky ČR a Evropy / Dragonflies of Czechia and Europe

 

<em>Stylurus flavipes</em> - Klínatka žlutonohá

River Clubtail - Asiatische Keiljungfer - Gadziogłówka żółtonoga
Podobná klínatce obecné jak vzhledem, tak biologií, ale u nás velmi vzácná. Preferuje toky větší velikosti (aspoň několik desítek metrů široké), se písečnými/písčitobahnitými lavicemi. Imága se objevují spíše ve druhé polovině prázdnin. Vývoj larev 2-4 letý. Larvy žijí na dně, často zahrabány ve svrchní vrstvě sedimentu, a to i v proudící vodě. Druh nížin, eurosibiřský prvek, u nás hlavně dolní tok Moravy a Odry, v poslední době se množí i záznamy ze středního Labe.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Onychogomphus forcipatus</em> - Klínatka vidlitá

Small Pincertail - Kleine Zangenlibelle - Smaglec mniejszy
Podobná ostatním klínatkám, u samečka na rozšířeném konci zadečku typické „vidličkovité“ přívěsky. Vývoj larev 3-5letý, imága od konce května. Typickým habitatem jsou říčky až střední toky s kamenitými a štěrkopísčitými úseky. Samci často sedávají na kamenech v toku. Eurosibiřský prvek, u nás ostrůvkovitě.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Ophiogomphus cecilia</em> - Klínatka rohatá

Great Snaketail - Grüne Keiljungfer - Trzepla zielona
Oproti předchozím víceméně černožlutým druhům má navíc výrazně zelenou hruď. Biologií podobná klínatce obecné, ráda toky s písčitým až štěrkovitým dnem či náplavami. Eurosibiřský faunistický prvek, V Evropě „naturový“ druh, u nás na vhodných úsecích toků (přirozené s písčitými náplavy) docela hojná.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Gomphus vulgatissimus</em> - Klínatka obecná

Common Clubtail - Gemeine Keiljungfer - Gadziogłówka pospolita
Z našich klínatek asi nejběžnější, ale i tak nikterak častá. Preferuje toky střední až větší velikosti, se střídavými rychlými a pomalými úseky, včetně slepých ramen. Vývoj larev 2-4 letý. Larvy žijí na dně , často zahrabány ve svrchní vrstvě sedimentu. Líhnutí obvykle v květnu. Druh nížin, eurosibiřský prvek.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

 

Rychlá navigace / Quick links:

Anisoptera: AeshnidaeCordulegastridaeCordulidaeGomphidaeLibellulidae

Zygoptera: CalopterygidaeLestidae CoenagrionidaePlatycnemidae