Vážky ČR a Evropy / Dragonflies of Czechia and Europe

 

<em>Somatochlora arctica</em> - Lesklice severská

Northern Emerald - Arktische Smaragdlibelle - Miedziopierś północna
Spíše matné tmavé zbarvení, v rámci lesklic menší druh. Typickým stanovištěm jsou rašeliniště všech nadmořských výšek. Vývoj larev 2-4 letý. U nás – vzhledem k k vazbě na specifický typ biotopu – nikterak hojná.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Somatochlora flavomaculata</em> - Lesklice skvrnitá

Yellow-spotted Emerald - Gefleckte Smaragdlibelle - Miedziopierś żółtoplama
Podobná C. metallica, liší se žlutými skvrnami na boční a spodní straně zadečku. Oblíbeným habitatem jsou stanoviště bažinného typu. Ovipozice jako u ostatních příslušníků rodu, larvy mají tříletý vývoj a snesou i několikatýdenní vyschnutí. Euroasijský druh, u nás v nižších nadmořských výškách, jen lokálně.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Somatochlora alpestris</em> - Lesklice horská

Alpine Emerald - Taigaglanslibel - Miedziopierś górska
Kovově tmavé zbarvení, v rámci lesklic menší druh. Typickým stanovištěm jsou horská rašeliniště. Vývoj larev 2-4 letý. U nás – vzhledem k k vazbě na specifický typ biotopu jen ve vrcholových partiích příhraničních hor – nikterak hojná.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Somatochlora meridionalis</em> - Lesklice jižní

U nás pouze jeden nález na jižní Moravě. Druh tekoucích vod, často ve stínu strmých břehů čí břehové vegetace.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Somatochlora metallica</em> - Lesklice zelenavá

Brilliant Emerald - Glänzende Smaragdlibelle - Miedziopierś metaliczna
Z našich lesklic nejlesklejší, střední velikosti. Různé typy stojatých vod. Samice kladou za letu, vajíčka „ťukáním“ zadečku odkládají na vlhký substrát nebo na vodní hladinu u břehu. Samci patrolují rychlým letem podél úseku břehové linie, s oblibou pod převislými korunami stromů, s krátkými zastávkami. Larvy se vyvíjejí až tři roky. Eurosibiřský druh, u nás po celém území, hojně.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Cordulia aenea</em> - Lesklice měděná

Downy Emerald - Gemeine Smaragdlibelle - Szklarka zielona
Tmavě působící zelenoměděně lesklá vážka střední velikosti. Různé typy stojatých vod, spíše zarostlejší. Samice kladou za letu, vajíčka „ťukáním“ zadečku odkládají na vlhký substrát nebo na vodní hladinu u břehu. Samce nejčastěji potkáme, kterak bez ustání rychlým letem sem tam kopírují úsek břehové linie, s krátkými zastávkami. Larvy se vyvíjejí až tři roky. Eurosibiřský druh, u nás po celém území, vcelku hojně.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

 

Rychlá navigace / Quick links:

Anisoptera: AeshnidaeCordulegastridaeCordulidaeGomphidaeLibellulidae

Zygoptera: CalopterygidaeLestidae CoenagrionidaePlatycnemidae