Vážky ČR a Evropy / Dragonflies of Czechia and Europe

 

<em>Cordulegaster bidentata</em> - Páskovec dvojzubý

Druh hlavně karpatské části ČR, preferující pramenné části lesních potoků, larvám stačí i nepatrné množství vody. Stejně jako u ostatních páskovců vývoj larev je velmi dlouhý, trvá ž 5 let.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Cordulegaster boltonii</em> - Páskovec kroužkovaný

Golden-ringed Dragonfly - Zweigestreifte Quelljungfe - Szklarnik leśny
Habituelně podobný velkým šídlům, avšak s řadou morfologických odlišností. Obývá prameniště či lesní potůčky – „kapiláry“, samice klade za letu, vznáší se nad vodou a zadečkem klade do dna. Larvy jsou zahrabány v substrátu, vykukuje jen anální pyramida (dýchání) a oči. Snášejí vyschnutí. Doba vývoje velmi dlouhá, až pět let. Na rozdíl od p. dvojzubého obývá i části toků dále od pramene – na úroveň menších říček. V ČR hlavně v západní části území.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

 

Rychlá navigace / Quick links:

Anisoptera: AeshnidaeCordulegastridaeCordulidaeGomphidaeLibellulidae

Zygoptera: CalopterygidaeLestidae CoenagrionidaePlatycnemidae