Vážky ČR a Evropy / Dragonflies of Czechia and Europe

 

<em>Ischnura pumilio</em> - Šidélko menší

Small Blue-tailed Damselfly - Kleine Pechlibelle - Tężnica mała
Pionýrský druh, mělké zarostlejší vody. Až dvě generace v roce (dva vrcholy líhnutí – 1.přelom května/června, druhý polovina srpna). Všude, ale řídce.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Ischnura elegans</em> - Šidélko větší

Blue-tailed Damselfly - Große Pechlibelle - Tężnica wytworna
Velmi hojný druh, všudypřítomný, stojaté a pomalu tekoucí vody. Samice – různé barevné formy (androchromní x gynochromní) a ještě se zbarvení mění podle stáří. Pontokaspický prvek.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Enallagma cyathigerum</em> - Šidélko kroužkované

Common Blue Damselfly - Becher-Azurjungfer - Nimfa stawowa
Druh velmi běžný (naše druhá nejhojnější vážka), euryekní, obývající stojaté vody, i kyselejší, rašelinné. I dvě generace v roce. Samice se při ovipozici často potápějí – samec vyčkává nad místem ponoření samice. Jako u většiny šidélek dlí imága v litorálních porostech, odkud podnikají dlouhé lety i daleko nad volnou hladinu. Cirkumboreální druh.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Erythromma viridulum</em> - Šidélko znamenané

Small Redeye - Kleines Granatauge - Oczobarwnica mniejsza
Velmi podobné předešlému, i biologií – jen se nevydává nad volnou hladinu, a při ovipozici se (moc hluboko) nepotápí. Ponticko –mediteránní prvek, v ČR ostrůvkovitě až vzácně, v nížinách.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Erythromma najas</em> - Šidélko rudoočko

Red-eyed Damselfly - Grosses Granatauge - Oczobarwnica większa
Nížinné, stojaté, nejlépe bohatě zarostlé vody. Vývoj jednoletý. Imága - výskyt spíše jarní/první polovina léta. Při ovipozici v tandemu často pod vodu (až 1m). Imága raději odpočívají na plovoucích listech (leknín apod.) či jiné vodní vegetaci, vegetaci na souši kolem břehů oblibují daleko méně. Eurosibiřský prvek. Na focení docela plachá.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Erythromma lindenii</em> - Šidélko Lindenovo

Blue Eye / Goblet-marked Damselfly - Pokal-Azurjungfer - Łątka jeziorna

<em>Coenagrion lunulatum</em> - Šidélko jarní

Irish Damselfly/Crescent Bluet - Mond Azurjungfer - Łątka wiosenna
Z Coenagrionů nejrobustnější. Jarní druh (líhnutí v květnu), Na oligo/mesotrofních stojatých vodách porostlých emergentní tvrdou vegetací (Carex, Typha, Glyceria, Calamagrostis aj.) – typicky nevyužívané rybníky. Palearktický eurosibiřský prvek, v ČR ojediněle (jen pár lokalit hlavně na jihu a na západě (Doupov)) – kriticky ohrožený druh.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Coenagrion scitulum</em> - Šidélko jižní (huňaté)

Dainty Bluet - Gabel-Azurjungfer
Druh mělkých, prohřívaných vod s bohatou vegetací. Výskyt lokální - jen jižní Morava (hlavně kolem Znojma). Mediteránní prvek.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Coenagrion hastulatum</em> - Šidélko kopovité

Spearhead Bluet - Speer-Azurjungfer - Łątka stawowa
Druh oblibující (ne však výhradně) rašelinné či dystrofní stanoviště, s porosty ostřic apod. Eurobiřský boreomontánní prvek. V ČR mozaikovitě, místy hojné.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Coenagrion puella</em> - Šidélko páskované

Azure Damselfly - Hufeisen-Azurjungfern - Łątka dzieweczka
Nejhojnější vážka v ČR. Larvy jedno až dvouletý vývoj (ve vyšších nadmořských výškách), líhnutí od května, vrchol červen. Všechny typy stojatých vod, často velmi početné populace, Od otatních šidélek se samci dobře poznají podle černé kresby na boku zadečku, kde jsou dopředu vybíhající tenké černé "špice". 8.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Coenagrion pulchellum</em> - Šidélko širokoskvrnné

Variable Bluet - Fledermaus Azurjungfer - Łątka wczesna
Druh euryekní, stojaté vody, i kyselejší, rašelinné. Líhnutí často synchronizované, hromadné. Jako u většiny šidélek dlí imága v litorálních porostech. Výskyt ostrůvkovitý, lokální. Je ho méně, než se v minulosti myslelo. Jinak (jak už je patrné z anglického názvu) - velmi proměnlivé podoby, a to jak samci, tak i samice. Jedním z vodítek může být přerušený antehumerální proužek u samců (ale asi to tak nemají nutně všichni).

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Coenagrion ornatum</em> - Šidélko ozdobné

Ornate Damselfly - Vogel-Azurjungfern
V ČR v nížinách do 400m n.m. Do roku 2008 považován za supervzácný, při následném cíleném screeningu vhodných lokalit však nalézán pravidelně. Druh s ponticko-mediteránním výskytem. Preferuje menší pomalu tekoucí hodně zarostlé vody v otevřené krajině – meliorační kanály, potoky apod.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Pyrrhosoma nymphula</em> - Šidélko ruměnné

Large Red Damsel - Frühe Adonislibelle - Łunica czerwona
U nás jediný druh rodu, jedna z nejběžnějších vážek stojatých vod a pomalu tekoucích vod, od května do října. Často dál od vody na přízemní vegetaci. Ponto-kaspický prvek.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Nehalennia speciosa</em> - Šidélko lesklé

Naše nejmenší a jedna z nejvzácnějších vážek, známá pouze ze dvou lokalit (Třeboňsko, Českolipsko). Díky své velikosti a způsobu chování (nevylétá z porostů ostřic, pohybuje se jen mezi stébly) snadno unikne pozornosti.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

 

Rychlá navigace / Quick links:

Anisoptera: AeshnidaeCordulegastridaeCordulidaeGomphidaeLibellulidae

Zygoptera: CalopterygidaeLestidae CoenagrionidaePlatycnemidae