Vážky ČR a Evropy / Dragonflies of Czechia and Europe

 

Cordulidae - Lesklice

Střední (Cordulia, Somatochlora) až velké (Epitheca) vážky, na stojatých i tekoucích vodách. Patří sem jak druhy velmi běžné (C. aenea, S. metallica) , tak i habitatoví specialisté (S. alpestris, S. arctica). Enigmatický je největší náš zástupce - lesklice velká (Epitheca bimaculata), která se vyskytuje omezeně na Jižní Moravě a dá se zastihnout (fotografovat) jen několik málo dní při synchronizovaném jarním líhnutí.

Aeshnidae - Šídla

Velká šídla, s dlouhým štíhlým zadečkem, často mozaikovitě skvrnitým. Hlavně na stojatých vodách. U nás 4 rody - Aeshna, Anax, Anaciaeschna a Brachytron, zahrnují teplomilné druhy nížin (A. affinis, Brachytron pratense) až po specialisty na horská vrchoviště (A. subarctica, A. caerulea).

Cordulegastridae - Páskovci

Patří k našim největším zástupcům vážek. Obývají lesní potoky, preferují písčité dno, kde žijí jejich dlouhověké larvy. Samci za slunných teplých dnů skenují potok nízkým letem nad hladinou, často i na vzdálenost několika set metrů, občas se zavěšují na břehové vegetaci. Samice přilétají k potokům pouze kvůli kladení vajec, která opakovými vpichy umistují do mělce potopených pícčitých lavic.

Gomphidae - Klínatky

U nás výhradně na tekoucích vodách, od pohorských kamenitých říček a řek (O. forcipaatus) přes přirozeně meandrující písčité toky (O. cecilia) až po velké řeky (S. flavipes). Nejběžnější G. vulgatissimus osidluje toky po celé délce.

Libellulidae - Vážky

Klasické vážky, spíše střední až malé velikosti, obvykle vysedávající na nějakém prominentním místě, odkud vyletují za kořistí, soupeřem či samicí. Dělí se na dvě podčeledi - Sympetrinae (u nás rody Crocothemis (1 druh), Sympetrum (9 druhů) a Leucorrhinia (5 druhů)) a Libellulinae (u nás rody Libellula (3 druhy) a Orthetrum (4 druhy)).

 

Rychlá navigace / Quick links:

Anisoptera: AeshnidaeCordulegastridaeCordulidaeGomphidaeLibellulidae

Zygoptera: CalopterygidaeLestidae CoenagrionidaePlatycnemidae