Vážky ČR a Evropy / Dragonflies of Czechia and Europe

 

<em>Aeshna juncea</em> - Šídlo sítinové

Moorland Hawker - Torf-Mosaikjungfer - Żagnica torfowa
Druh stojatých zarostlých vod, nejlépe typu „čistý lesní rybníček“ či rašelinné jezírko, více v pahorkatinách a na horách, v nížinách v podstatě chybí. Samci agresivní. Larvy vývoj 2-3 roky.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Aeshna viridis</em> - Šídlo zelené

Habitatový specialista, v Evropě vyhledává lokality s porosty řezanu pilolistého (Stratiotes aloides). U nás (zatím) nezastižen, ale obývá lokality několik desítek km od našich severních hranic.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Aeshna mixta</em> - Šídlo pestré

Migrant Hawker - Herbst-Mosaikjungfer - Żagnica jesienna
Menší druh šídla stojatých i pomalu tekoucích vod, i velmi eutrofních, více v nížinách. Larvy se vyvíjejí pár měsíců až 2 roky. Velmi hojný – asi naše nejhojnější šídlo. Občas tvoří "lovecká" hejna (jak lze vidět na jedné z fotek, kde je naráz 18 jedinců), být uprostřed je docela zážitek. Jakdo jedno z mála našich šídel (či přímo jediné) si též rádo sedá horiznotálně.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Anaciaeschna isoceles</em> - Šídlo červené

Norfolk Hawker / Green-eyed Hawker - Keilflecklibelle - Żagnica (żagiew) ruda
Šídlo stojatých vod. Má rádo porosty rákosin, hlavně v nížinách. Na rozdíl od ostatních šídel si poměrně často sedá. Objevuje se v první polovině léta (červen), vývoj 1-2 roky.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Aeshna cyanea</em> - Šídlo modré

Blue Hawker - Blaugrüne Mosaikjungfer- Żagnica sina
Velký druh, ze šídel nejběžnější, všude hojný. Samice klade sama, pod vodu či vlhký substrát, na různou vegetaci. Larvy se vyvíjejí 2-3 roky. Samci velmi teritoriální a agresivní – i vůči jiným druhům vážek. Jinak velmi zvědavě obhlížejí „novinky“ na svém břehu. Při páření odlétají v tandemu do korun stromů.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Aeshna grandis</em> - Šídlo velké

Brown Hawker - Braune Mosaikjungfer- Żagnica wielka
Hnědě (tabákově) zbarvené velké šídlo, s jantarově zabarvenými křídly. Euryekní, stojaté i pomalu tekoucí vody. Larvy se vyvíjejí 2-3 roky. Samci velmi teritoriální a agresivní – i vůči jiným velkým šídlům. Vynikající a vytrvalí letci, často loví mimo vodu, nad pasekami, i ve skupinách, obvykle v několikametrové výšce, ne těsně nad porostem. Eurosibiřský faunistický prvek, u nás krom nejvyšších hor všude.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Aeshna caerula</em> - Šídlo horské

Azure Hawker - Alpen-Mosaikjungfer - żagnica północna
Středně velký druh, samci hnědí s modrou kresbou (ta ale závislá na teplotě – v nižších teplotách hnědne). Otevřená horská rašeliniště s porosty kleče. Samice kladou na krajích rašelinných jezírek do ponořeného rašeliníku nebo i do bahna. Larvy se vyvíjejí 3-4 roky. U nás glaciální relikt - stálá populace jen Krkonoše, v Jizerkách a na Šumavě občas. Holoarktický druh.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Aeshna subarctica</em> - Šídlo rašelinné

Bog Hawker - Hochmoor-Mosaikjungfer - Żagnica torfowcowa
Velký druh, „dvojník“ šídla sítinného, ale méně agresivní. Často spolu. Obývá vrchovištní rašeliniště s otevřenými vodními plochami. Larvy vývoj 2-3 roky. Holoarktický druh, u nás vzácně, na horách (Šumava, Krušné h., Jeseníky). Donedávna jediný druh vážky (a dosud jediné šídlo) zákonem chráněné.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Aeshna affinis</em> - Šídlo rákosní

Blue-eyed Hawker - Südliche Mosaikjungfer - Żagnica południowa
Středně velký druh, samci hnědí s modrou kresbou (ta ale závislá na teplotě – v nižších teplotách hnědne). Otevřená horská rašeliniště s porosty kleče. Samice kladou na krajích rašelinných jezírek do ponořeného rašeliníku nebo i do bahna. Larvy se vyvíjejí 3-4 roky. U nás glaciální relikt - stálá populace jen Krkonoše, v Jizerkách a na Šumavě občas. Holoarktický druh.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Anax imperator</em> - Šídlo královské

Emperor Blue Dragonfly - Grosse Königslibelle- Husarz władca
Jedno z našich největších a určitě nejnápadnějších šídel. Samci velmi teritoriální, létají často bez přestání nad otevřenou vodní hladinou, obvykle ve větší výšce než ostatní šídla (1-2 m), usedají jen když se zkazí (byť dočasně – mrak) počasí. Agresivní i vůči jiným vážkám. Mesotrofní a eutrofní vody všeho typu, vyhýbá se jen rychle tekoucím vodám. Vývoj larev 1-2 roky.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Anax parthenope</em> - Šídlo tmavé

Lesser Emperor - Kleine Königslibelle - Husarz ciemny
Jedno z našich největších šídel. Samci nejsou teritoriální, létají nad otevřenou vodní hladinou (břehům se vyhýbají), létají nad celou plochou. Větší mesotrofní a eutrofní vody s otevřenou vodní hladinou. Vývoj larev 2-3 roky. V ČR spíše v nižších nadmořských výškách, roztroušeně.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Anax ephippiger</em> - Šídlo hnědé

Vagrant Emperor - Schabrackenlibelle - Husarz wędrowny
Subtropické/tropické šídlo, v Evropě (i u nás) jen výjimečně jako migrant. Migrace často v ohromných hejnech („kobylky“). Velmi rychlý vývoj larev – jarní migranti (červen) se u nás mohou rozmnožit, a pozdně letní generace (srpen) zase odmigruje. K rozmnožování mohou využít i dočasné vody. Snímky jsou z Jižních Čech z roku 2008.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

<em>Brachytron pratense</em> - Šídlo luční

Menší šídlo z nižších poloh, jarní druh. Zdržuje se obvykle v emergentních porostech makrovegetace (orobinec, skřípinec, rákos, ostřice), kde kličkuje nízko mezi stébly, nad otevřenou hladinu či mimo vodu vylétá málokdy.

Karta druhu NDOP včetně mapy aktuálního rozšíření v ČR

 

Rychlá navigace / Quick links:

Anisoptera: AeshnidaeCordulegastridaeCordulidaeGomphidaeLibellulidae

Zygoptera: CalopterygidaeLestidae CoenagrionidaePlatycnemidae