Posts Tagged ‘lesklicce velká’

Epitheca bimaculata – splněno! Ale s podtitulem: byla to blbárna.

Eurasian baskettail (Epitheca bimaculata) - a new addition to my checklist Read the rest of this entry »