Posts Tagged ‘exhibition’

Pozvánka na výstavu mých letovek

Exhibition of my DIFs (Dragonfly-In-Flight) shots starts Apr 9 2013 5:30pm at Malá galerie vědeckého obrazu, MFF UK, Prague. Read the rest of this entry »