Posts Tagged ‘difs’

Akce Cordulegaster III. – 2012: reportáž z bojiště

A short report and photos from our 3rd year of Common Goldenring (Cordulegaster boltonii) field research - July 16-25, 2012, carried out again in Česká Kanada region (South Bohemia) Read the rest of this entry »

červencové Fotovideo: Jak na letovky vážek

A brief tutorial How to make DIFs (read 'Dragonflies in Flight' shots) appears in recent (July's) issue of FotoVideo. Read the rest of this entry »

Po metalíze ještě lítací kordulka

Dawny Emerald (Cordulia aenea) DIFs Read the rest of this entry »

Metalíza od Pihele

Brilliant Emerald (Somatochlora metallica) DIFs taken from the top of view .... Read the rest of this entry »

Vážka s plochou dráhou letu ..

Broad-bodied Chaser (Libellula depressa) aka Cruise missile Read the rest of this entry »

How to photograph flying dragonflies – Part IV.

The fourth part of my short tutorial about making difs - this part is about Damsleflies (Zygoptera) and few words about Clubtails / Čtvrtá část mého miniseriálu o tom, jak fotit vážky v letu - tentokrát o šidélkách (Zygoptera) a pár slov o klínatkách. Read the rest of this entry »

Pestré odpoledne na královehradecké Plachtě

Migrant Hawker (Aeshna mixta) - 3rd Semptember at East Bohemia (Na Plachtě) Read the rest of this entry »

Najdi deset rozdílů …. Aeshna juncea vs. Aeshna subarctica

How to distinguish Bog and Common Hawkers in flight (from photos). Read the rest of this entry »

How to photograph flying dragonflies – Part III.

The third part of my short tutorial about making difs - this part is about goldenrings, emeralds and libellulids (darters, chasers and skimmers). / Třetí část mého miniseriálu o tom, jak fotit vážky v letu - tentokrát o páskovcích, lesklicích a vážkách. Read the rest of this entry »

Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky? Aneb po roce na stejném místě …

They say that we can't step twice into the same river, right? After one year on the same spot, Blue Emperor DIFs again! Read the rest of this entry »