Poznáte vážky? / Do you know dragonflies well?

Malý testík / poznávačka. Celkem 5 obrysů vážek, u každé tři možné odpovědi. Všechno jsou to samci, a pozor, nejsou vzájemně v měřítku!

A short quiz with 5 dragonfly outlines. Only males are shown. They are not to scale to each other.


2 Responses to “Poznáte vážky? / Do you know dragonflies well?”