One of many …
vzor_druhy_sympecma
Co se děje u přátel – vážkařů …

Novinky od Martina Pustelníka a Martina Waldhausera

Oblíbené weby / Favourite websites

Erythromma lindenii – šidélko Lindenovo je v Čechách

… zjevně hojnější, než se myslelo. Vypadá to na podobný případ jako C. ornatum, které bylo dlouho přehlížené. Letos totiž Martin W. při svých průzkumech zjistil, že E. lindenii je snad nejhojněnjší vážkou na Berounce, kde spolu s Platycnemis pennipes obývá chrasticí porostlé břehy, minimálně od Skryjí / Týřova až po Srbsko. Cestou na odonatodny jsme se tam stavili s foťákem, a dost jsme si to užívali. Užívejte s námi.

Comments are closed.