Nová zásadní kniha pro seriosní vážkaře – Exuvie evropských vážek

Tak jsem se stal šťastným majitelem pro letošek asi nejzásadnějšího odonatologického literárního díla, minimálně pro náš region. Je jím fotografický guide & určovací klíč na exuvie, Fotogids Larvenhuidjes van Libellen, od kolektivu autorů Christophe Brochard, Dick Groenendijk, Ewoud van der Ploeg a Tim Termaat. Vydalo ji  (před 14 dny) nakladatelství KNNV Uitgeverij, 2012, ISBN 9789050114097, a v předstihu mne na ní upozornil Martin Waldhauser, který do ní přispíval fotkami exuvií C. ornatum. Kniha – dle vlastní anotace – pokrývá severozápadní Evropu, ovšem český vážkař se nemusí bát, že by tu nenašel naše “hnízídící” druhy. Jsou tu, snad až na C. heros a Somatochlora meridionalis, všechny, a ještě nějaké západní (a severní) navíc, celkem jich je v knize 84. Kniha začíná obecnou částí s velmi podrobným popisem morfologických detailů exuvií, na nichž je systematická část knihy založena.  Pak následuje dichotomický klíč velmi pečlivě dokumentovaný mikrofotkami příslušných znaků, a druhé dvě třetiny knihy jsou pak věnovány popisu jednotlivých druhů. Každý má vyhrazen jednu dvoustranu: na levé je popis a informace k určování, s dokumentačními fotkami jak dospělce (nevím, jestli úmyslně, ale autoři zdá se preferovali samice), tak obvyklého habitatu larev s vyznačenými typickými místy  nálezů exuvií. Ve spodní třetině strány pak (mikro)fotografie celkového habitu exuvie zespodu, svchu a z boku, plus fotka v životní velikosti (= měřítku 1 : 1). Na pravé straně pak ve velkém měřítku mikrofotky se šipkami ukazujícími na rozhodující znaky. Systematická část je pak uzavřena fotografickým přehledem variability exuvií v rámci jednotlivých druhů a fotkami živých larev, ty jsou pravda hodně malé, ale o nich kniha není. Kniha (o 320 stranách) je v pevné vazbě, na kvalitním papíře, všechny fotky jsou plnobarevné a po technické stránce prezicní.

Jak jsou jednotlivé prezentované znaky hodnověrné, nedokážu posoudit, neb nejsem vůbec žádný exuviový specialista, ale kniha působí zpracováním velmi profesionálně, rozhodně nejlépe ze všech exuviových  příruček, co mi prošly rukama. Prezentované znaky jsou často mikroanatomické či mikromorfologické, takže při terénním určování některé z nich moc použitelné nebudou (pokud tedy do terénu nevozíme v batůžku binokulární lupu), ale to není nedostatek knihy, to je problém vážek, které to tak holt mají.

Jediná vada na kráse celého díla je pro našince skutečnost, že je psána v holandštině. Trochu to nechápu, neb jazyková vybavenost Nizozemců je příkladná a anglickou verzi by jistě zvládli jak autoři, tak i čtenářstvo, které by naopak mohlo být mnohonásobně početnější. Takže nezbude než si dovnitř vložit papírek s překladem nejfrekventovanějších termínů, ale i bez něj – díky skvěle a bohaté fotodokumentaci  – má kniha cenu nejen pro Nizozemce, ale i pro cizozemce.

K mání je za 49,95 EUR třeba zde, včetně poštovného do ČR  mně přišla na cca 58 EUR.

Přidávám pár vzorových obrázků, abyste si mohli udělat představu o vizuální podobě:

 

Comments are closed.