Akce Cordulegaster III. – 2012: reportáž z bojiště

Tak dnes konečně slíbená reportáž z Akce Cordulegaster III – 2012 k meritu věci, tedy opravdu o páskovcích. Jako v minulých letech jsme se zabývali populacemi Cordulegaster boltonii v oblasti České Kanady, respektive letos už jen páskovci na krátkém úseku Dračice, v jejím pramenné oblasti u Kaprouna. Zatímco v minulých letech jsme chytali a značili páskovce asi na 10+ km potoků v oblasti (a jednalo se tím pádem o stovky kusů – viz reportáže z 2010, 2011), letos jsme měli v úmyslu sledovat epigamní chování páskovců detailně, na úrovni pohybu jednotlivých samců v rámci toku. K tomu jsem měl připravené i tři videokamery, čili páskovce jsme museli značit tak, aby to bylo na kameře vidět – a rozpoznat jednotlivé kusy. U odchycených samců jsme ještě měřili délku zadního křídla, hmotnost (mg) , a odhadovali stáří podle opotřebení křídel (jedna z fotek dokumentuje už jednoho dost ojetého). Nebudu se tu pouštět do hypotéz co jak jsme si představovali, že páskovci předvedou, spíš jest třeba uvést, že to celé vyšlo tak napolovic, a to hlavně kvůli zcela nepřejícímu počasí. Snad krom jednoho dne každý den pršelo, když ne trvale, tak aspoň přehánky, a většinu doby (krom posledních dvou dnů) bylo pod 20 °C. (K tomu jen poznámka – i když na sluníčku bylo pocitově horko, pokud bylo ve stínu pod 18 °C, páskovci zkrátka nevylétli, respektive ukazovali se jen v minimálních počtech). Čili ačkoli jsme byli (dle předchozích zkušeností) na nejlepším kusu potoka široko daleko, kde jsme čekali během pár dnů odchyt tak stovky kusů, skutečnost byla slabší – za 8 dní 73 jedinců. K tomu se samozřejmě přidružily problémy s kamerami, takže místo plánovaných 100++ jedinců a 3 x 3 kamerodnů záznamu  jsme skončili tak na polovičce. Avšak získali jsme cenné zkušenost do budoucna a venkoncem i tato “poloviční” data určitě poskytnou nové informace, takže nad letošní 3. Akcí Cordulegaster hůl úplně nelámu.

Jinak nás tam bylo celkem 5, na fotkách jsou mj. vidění dvě Barbory (ta starší je má diplomantka, ktreá páskovce řeší, ta mladší je má dcera, bez které by letošní počet chycených páskovců stěží poloviční).

K reportáži tedy patří níže uvedených pár obrázků značených i neznačených páskovců včetně kladoucí samičky – tentokrát brané svrchu , plus bonusové příspěvky žánrového typu včetně krátkého videa   “Když páskovci nelítaj, našinec se (ne)nudí“.

Dostal jsem i páskovce v tandemu, kdy po uchvácení samičky samečkem zapadli oba do porostu vedle potoka a nemohli se z něj vymotat. Fotky stojí provedením zcela za houby, ale jako dokument, že jsem to vyfotil, si to sem dovolím dát též, protože pokud jsem měl kdy jindy onu příležitost toto znásilnění pozorovat, vždy mi pak odlétli vysoko do korun stromů.

Kvalita je značně nevyrovnaná – něco je klasicky mým C7D, něco C S90 a řada žánrovek pro lenost též mobilem. I to video.

 

One Response to “Akce Cordulegaster III. – 2012: reportáž z bojiště”